intensius

Per a aquells que vulguin aprofitar l’estiu per millorar el seu domini d’una llengua estrangera o preparar-se per un examen oficial, Head ofereix cursos intensius per a joves i adults. Els cursos es duen a terme en grups reduïts, de dilluns a divendres, durant 5 setmanes consecutives i en horari de matí o tarda.
Hi ha dos tipus d’intensius:
-    Intensiu Miraculous: intensiu de 3 hores diàries, ideal per avançar un curs acadèmic sencer en un període de temps reduït. Total d’hores: 75.
-    Intensiu Reinforcement: intensiu de 1h 45min al dia, pensat per a aquelles persones que volen millorar i consolidar el seu nivell en la llengua estrangera. Total d’hores: 44.