particulars

Per a aquelles persones que no es poden ajustar a un horari o necessiten una formació molt específica que no s'adapta a cap curs establert, oferim classes particulars a mida. Aquests cursos, a més a més, ofereixen uns altres avantatges: són personalitzats, es poden iniciar en qualsevol moment del curs, hi ha flexibilitat d'horari i es pot adaptar el temari a les necessitats de l'alumne.