grups

Els cursos, estructurats per nivells i edats, són presencials, en horari de matí, tarda o vespre, i comencen el setembre i acaben el juny.
Nadons, infants, adolescents i adults; per a tots és imprescindible trobar-se en un grup homogeni i estar immersos en un context agradable. És per això que els grups són reduïts, amb un nombre màxim que oscil•la entre vuit i nou alumnes. És només d’aquesta manera que s’aconsegueix un ensenyament de qualitat en què el professor pot fer un seguiment individualitzat de cada alumne.