examens

La importància d'aconseguir un títol oficial d'idiomes és cada vegada major per poder accedir als diferents àmbits universitaris i professionals i per tant, a Head preparem els nostres alumnes per als exàmens oficials com ara: d'anglès (Trinity, Cambridge i EOI), d'alemany (Goethe Institut, EOI), de francès (Institut Français, EOI) etc.