teenshead

Teens Head ofereix cursos d’anglès a alumnes d’ESO i Batxillerat que han de començar a preparar-se pels exàmens oficials, ja sigui la Selectivitat, els exàmens de Cambridge o exàmens d’accés a algunes carreres universitàries del nostre país o de l’estranger. Aquests cursos combinen totes les àrees que els alumnes necessitaran dominar per tal de passar les més diverses proves d’anglès.