adultshead

Head per a adults ofereix una amplia gama de cursos segons el nivell, necessitats i trajectòria de cada alumne pel que fa a l’aprenentatge de l’idioma.
-    Nivell 0: Inicial: Dirigit a aquelles persones que entren en contacte amb la llengua anglesa per primera vegada.
-    Nivell 1: Elemental: Dirigit a aquelles persones que, si bé no és la primera vegada que estan en contacte amb l’idioma, necessiten repassar les estructures i vocabulari més bàsics abans de tirar endavant amb nous coneixements.
-    Nivell 2: Intermig: Nivell pre-intermig i intermig són els cursos que donen certa seguretat i fluïdesa als alumnes tant per enfrontar-se al mon laboral com per viatjar a països de parla anglesa.
-   Nivell 3: First: Consta de dos cursos. En el primer curs es treballen la comprensió de textos amb una gramàtica i un vocabulari sofisticats, la capacitat de fer discursos comprensibles i la d’elaborar textos fent ús de mecanismes d’organització, articulació i cohesió, i el segon serveix per aprofundir en els continguts treballats i preparar per l’examen oficial.
-    Nivell 4: Advanced: Consta de dos cursos. En el primer curs es treballen la comprensió de textos i discursos llargs i complexos, l’expressió oral fluïda i la capacitat de redacció elevada, i el segon serveix per aprofundir en els continguts treballats i preparar per l’examen oficial.
-    Nivell 5: Proficiency: Consta de dos cursos. Els objectius del primer curs són comprendre tot el que s’escolta o llegeix, distingir el sentit explícit del figurat, expressar-se amb espontaneïtat, resumir i també elaborar textos llargs i complets. El segon curs serveix per aprofundir en els continguts treballats i preparar per l’examen oficial.